Pobierz pdf [download pdf]

Drukuj [print]

?

FAQs

W okresie wzrostu i kwitnienia [ od listopada do września ] 

[ within a period of growth and bloom [Nov - Sep] ]

W okresie spoczynku [ od września do listopada ] / Uwagi

[ within a period of rest [Sep - Nov] / remarks ]

Światło

[ Light ]

Okno wschodnie lub zachodnie, ew. południowe w czasie kwitnienia chronić przed silnym światłem

[ Eastern or western window, or southern. While blooming protect from a direct light ]

Jest geofitem, w swoim naturalnym środowisku okres suchy przeżywa w postaci cebuli ukrytej w glebie

[ It is a geophyte, in it's natural enviroment survives dry period as a corm hidden in soil. ]

Podlewanie

[ Watering ]

Miękka woda, temp. 20-25oC, 1 x na 7 dni, nie należy zraszać liści ani kwiatów.

[ Boiled/demineralized water, temp. 20-25oC, once a week, do not spray leaves or flowers. ]

Stopniowe zasuszanie od lipca do września później nie podlewać

[ Gradual drying off from Jul to Sep and then do not water. ]

Nawożenie

[ Fertilizer ]

Każdy nawóz, mineralny jest szybciej przyswajany, 1 x na 7-14 dni

[ Any fertilizer, a mineral is assimilated faster, 1 x per 7-14 days. ]

Nie nawozić, także zimą młode cebule powinny "odpocząć".

[ Do not fertilize, in winter young bulbs should 'rest'. ]

Cykl życiowy

[ Cycle of living ] 

Wymaga okresu spoczynku, po którym następuje kwitnienie, minimum 6 tygodni

[ Needs period of rest (min. 6 weeks) after that the plant blooms. ]

W tym okresie można wyjąć cebule z doniczki i trzymać w temp. pokojowej lub w lodówce min. 3-7o C zdala od jabłek aby ich nie wysterylizować (zablokować kwitnienia)

[ Bulbs could be taken out from the pot and keep in room temperature or in a refrigerator min. 3-7o C away from apples to protect them from a sterilization. ]

Przesadzanie

[ Transplanting ]

Młode cebule co rok. Sadzi się je 1/2-2/3 wysokości cebuli w ziemi - dotyczy to większych cebul. Zadowala się każdą ziemią ogrodniczą, nie lubi zbyt suchej.

[ Young bulbs once a year. They should be potted at 1/2-2/3 height of bulb in soil (large bulbs). It likes every soil, doesn't like too dry. ]

Dorosłe cebule (obwód 16-20 cm) powinny być przesadzane co rok do nowej ziemi w listopadzie (lub raz na 3 lata - stara ziemia powinna być wymieniona na nową co roku).

[ Mature bulbs (diameter 16-20 cm) should be repotted once a year into a new soil in november (or every 3 years and old soil should be replaced with a new every year.) ]

Kwitnienie

[ Blooming ]

1-3 pędy kwiatowe, 2-6 kwiatów na pędzie,kwitną 4-8 tygodni od posadzenia

[ 1-3 stems, 2-6 large flower on a hollow stem, bulbs will flower in 4-8 weeks after potting up. ]

Kwitną zwykle po 2-3 latach, gdy cebule osiągną 16-20 cm w obwodzie

[ Bulbs will produce flowers after 2-3 years when bulbs will have 16-20 cm of girth. ]

Rozmnażanie

[ Reproducing ]

Młode cebulki przybyszowe można oderwać od matczynej cebuli i uprawiać osobno przez ok. 2 lata, przez ten czas nie zasuszać (do 1-go kwitnienia)

[ Bublets can be removed from mother bulb and should be cultivated apart for 2 years - bublets shouldn't be dryied off until first bloom. ]

Można też spróbować skrzyżować nie spokrewione rośliny przenosząc pyłek z jednej rośliny na drugą. Nasiona trzeba wysiać od razu - kiełkują po kilku tygodniach

[ Hippeastrum can be propagated by seeds. Seeds are mature within 4 to 5 weeks after pollination. ]