Hippeastum x hortorum = Hippeastum vitanum Herb. x Hippeastrum reginae Herb. - taka była historia powstania jednego z wielu gatunków (a właściwie mieszańców), które uprawiamy w domach, oczywiście uproszczona. Przez lata hybrydyzacji, powstawały kolejne pokolenia mieszańców, które są bardzo dekoracyjne, ale znacznie różnią sie od gatunków wyjściowych i niektóre są niepłodne.

W 1799 r., w Anglii, niejaki Johnson otrzymał hybrydę H. reginae x H. vittatum, która pod nazwą H. x johnsonii była popularna w uprawie jeszcze w połowie XX w. W roku 1830 znano już około 100 krzyżówek Hipeastrum.

[ Hippeastum x hortorum = Hippeastum vitanum Herb. x Hippeastrum reginae Herb. - that's the origin of the species which are cultivated in our houses, of course simplified. While years of hybridization successive generations of hybrids were obtained. These plants are very decorative but much different from the initial species and some of them are sterile.]

Popularna nazwa: Amaryllis - jest nieprawidłowa ( to inna roślina również z rodziny amarylkowatych, ale rosnąca tylko w południowej Afryce ).
[ Popular name: Amaryllis - is incorrect ( that's other plant also from Amarylidaceae family, but growing only in South Africa ). ]

Wystepowanie w naturze: Rodzaj obejmuje ok. 60 gatunków, jest przedstawicielem diploidalnej części (2n = 22 - z reguły) amerykanskiej gałęzi amarylkowatych. Jest chyba najpopularniejszym przedstawicielem rodziny, kojarzonym do dziś przez wiele osób z nazwą "amarylis", choć z południowoafrykanskim amarylisem łączy go dość dalekie pokrewieństwo oraz "poplątana" historia nazwy. Pochodzi z Ameryki Południowej, z obszaru od Argentyny po Meksyk, głównie z Brazylii. Istnieją nawet gatunki rosnące jako epifity w wilgotnych, górskich lasach Brazylii. Jego środowiskiem naturalnym są stepy lub regiony zadrzewione o wyraźnej suchej porze.
[ Occurance in nature: mainly - South America - Chile, Argentina, also Mexico. ]

Uprawa: przede wszystkim Holandia od ponad 300-stu lat, liczne odmiany.
[ Cultivation: primarily Holland from over 300 years, numerous varieties. ]

Globalny zasięg rodzaju Hippeastrum:
[ Range of Hippeastrum genus: ]